Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD., hosť. prof.


Funkcia
podpredseda predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Prvá zváračská, a.s.
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5

 

mandát platný do: 8.12.2025 - 1. funkčné obdobie