phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD., hosť. prof.


Funkcia
podpredseda predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Prvá zváračská, a.s.
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5

 

mandát platný do: 8.12.2025 - 1. funkčné obdobie