Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Rýchla navigácia

Rýchla navigácia umožňuje vytvoriť maximálne päť skrátených odkazov na rôzne časti webovej stránky agentúry. Skrátené odkazy sa zobrazujú na úvodnej stránke v hornej časti pravého stĺpca. Na každej stránke webu agentúry sa v pravom hornom rohu nachádza ikonka „Rýchla navigácia". Kliknutím na symbol „+" je možné stránku pridať do zoznamu skrátených odkazov.
Ak sa daná stránka už v zozname nachádza, je možné ju zo zoznamu odstrániť kliknutím na symbol „-", ktorý v tomto prípade nahradil symbol „+". Stránku zo zoznamu možno odstrániť aj kliknutím na symbol „-" v zozname krátkych odkazov na stránky.

Po kliknutí na názov stránky v zozname skrátených odkazov budete presmerovaný priamo na túto stránku. Na hlavnú stránku sa môžete dostať z ktorejkoľvek stránky kliknutím na logo agentúry v hlavičke alebo kliknutím na odkaz „Úvodná stránka". Odkazy uložené v zozname krátkych odkazov zostanú na danom počítači zachované aj po zatvorení internetového prehliadača.