phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Konferencia Ako eticky publikovať vo vede

Dátum uskutočnenia: 14. 4. 2010
Čas uskutočnenia: 9:00
Miesto: MZ SR, Limbová 2, Bratislava, veľká zasadacia miestnosť

Celoslovenská konferencia organizovaná APVV je určená pre vedeckých pracovníkov, vydavateľov vedeckých časopisov, profesijné spoločnosti a ďalšie subjekty podieľajúce sa na výskume, vývoji a jeho organizovaní.

Na podujatie sa môžete prihlásiť do 30. marca 2010 odoslaním vyplnenej návratky. Z kapacitných dôvodov je účasť obmedzená na 150 účastníkov.

V prípade naplnenia kapacity budeme prihlásených informovať, že ich návratku už nemôžeme akceptovať.

Priložené dokumenty