phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Dátum uskutočnenia: 12. 9. 2019
Čas uskutočnenia: 10:00
Miesto: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina, aula F/1

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. 9. 2019.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 6. 9. 2019 zaslaním vyplnenej návratky na adresu vkapvv@apvv.sk.