Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe

European Alliance for Innovation
Odkaz na stránky EAI


Navigačná cesta

Úvodná stránkaPodujatia › Výročná konferencia APVV


Služby k tejto stránke


Výročná konferencia APVV 2015

Dátum uskutočnenia: 9. 9. 2015
Čas uskutočnenia: 10:00
Miesto: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina, aula F/1

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu. Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 3. 9. 2015 zaslaním vyplnenej návratky na adresu vkapvv@apvv.sk.

Priložené dokumenty

SK-skip_to_start