Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
DS-FR 2019
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike

Táto výzva momentálne nemá žiadne staršie dokumenty.