Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
PP H-EUROPE 2021
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.