Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2023
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2023

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.