Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Portugalsko 2018