phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Taiwan 2017
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.

Grantové
schémy