phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Taiwan 2017
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

Podľa znenia verejnej výzvy SK-TW 2017 vyhlásenej dňa 02.05.2017 agentúra zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

Agentúra po zverejnení na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Financovanie mobilít bude poskytnuté podľa schváleného rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom agentúry počas trvania riešenia spoločného projektu. Pokrytie nákladov slovenských riešiteľov sa uskutoční podľa schváleného rozpočtu na bilaterálnu medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na roky 2018 a 2019.

Priložené dokumenty

Grantové
schémy