Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Francúzsko 2022
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike

Informačný systém APVV na správu projektov