Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
MVP 2019
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.