phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
MVP 2019
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Táto výzva momentálne nemá žiadne staršie dokumenty.

Grantové
schémy