phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
PP-COVID 2020
Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Priložené dokumenty

Grantové
schémy