Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

PP-COVID 2020

PP-COVID 2020
Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Priložené dokumenty