phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
PP H2020
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.

Grantové
schémy