phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
PP H2020
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“

Táto výzva momentálne nemá žiadne staršie dokumenty.

Grantové
schémy