phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VV 2019
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019

Otázky

Odpovede

Aké sú najčastejšie nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov?
Aktuálny zoznam najčastejších nedostatkov pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov nájde na stránke Najčastejšie nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov.
Grantové
schémy