phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VV 2021
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.

Grantové
schémy