Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2022
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.