phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Dátum uskutočnenia: 12. 9. 2016
Čas uskutočnenia: 10:00
Miesto: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina, aula F/1

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu. Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 7. 9. 2016 zaslaním vyplnenej návratky na adresu vkapvv@apvv.sk.

Priložené dokumenty