phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
DS 2016
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.

Grantové
schémy