Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Dunajská stratégia 2016

DS 2016
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike

Táto výzva momentálne nemá žiadne staršie dokumenty.