phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VV 2012
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012

Usmernenia

Ročná správa o riešení projektu doplnená o čerpanie finančných prostriedkov nespotrebovaných k 31. 12. 2013 predkladaná k 7. 4. 2014

Grantové
schémy