phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VV 2012
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012
Rozhodnutia príslušných odborových rád agentúry o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov sú zverejnené na stránke VV 2012 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach.

Priložené dokumenty

Grantové
schémy