Navigačná cesta

Úvodná stránkaAgentúraOrganizačná štruktúra › Rady agentúry


Služby k tejto stránke


Rady agentúry

Rada je odborný orgán agentúry zriadený pre určenú oblasť na posudzovanie a schvaľovanie žiadostí a na kontrolu riešenia projektov, na riešenie ktorých agentúra poskytla finančné prostriedky.

Agentúra zriaďuje odborové rady, rady programov agentúry a radu pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.

Rada má najmenej sedem členov, ktorí sú významnými odborníkmi v oblasti jej pôsobnosti. Členom rady je aspoň jeden zahraničný odborník.

Zoznam rád agentúry

  • Rada pre prírodné vedy

  • Rada pre technické vedy

  • Rada pre lekárske vedy

  • Rada pre pôdohospodárske vedy

  • Rada pre spoločenské vedy

  • Rada pre humanitné vedy

  • Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

SK-skip_to_start