phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0620-11 Trestná zodpovednosť právnických osôb Univerzita Komenského v Bratislave 133 851.00VV 2011 Spoločenské vedy zk-apvv-0620-11.pdf
APVV-0620-07 Molekulárne mechanizmy regulácie vývinu preimplantačného embrya Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 145 522.00
(4 384 000 Sk)
VV 2007 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0620-07.pdf
APVV-0619-10 Umelecké a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied 198 312.00VV 2010 (Máj) Humanitné vedy zk-apvv-0619-10.pdf
APVV-0618-07 Technologický transfer v oblasti analýzy workflow procesov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 263 161.00
(7 928 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0618-07.pdf
APVV-0617-06 Výskum technológie výroby tuhých hnojív pre použitie na pestovanie plodín racionálnej výživy VUCHT, a.s. 199 163.00
(6 000 000 Sk)
VV 2006 Technické vedy zk-apvv-0617-06.pdf
APVV-0615-10 Výskum nových foriem projektovania výrobných a logistických systémov v podmienkach konceptu digitálneho podniku s využitím rozšírenej reality CEIT SK, s.r.o. (Stredoeurópsky technologický inštitút) 192 941.00VV 2010 (Máj) Technické vedy zk-apvv-0615-10.pdf
APVV-0613-11 Výskum zváracích procesov a automatizácie zvárania nových typov koroziivzdorných ocelí PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 250 000.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0613-11.pdf
APVV-0612-07 Náchylnosť vetrom destabilizovaných lesných ekosystémov voči pôsobeniu vybraných disturbančných faktorov Národné lesnícke centrum 276 405.00
(8 327 000 Sk)
VV 2007 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0612-07.pdf
APVV-0608-10 Výskum vývoja lesných ekosystémov na vybraných dlhodobo sledovaných výskumných objektoch Národného lesníckeho centra Národné lesnícke centrum 249 919.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0608-10.pdf
APVV-0607-10 Kontinuita a diskontinuita práva na Slovensku v 20. storočí a jej vplyv na právny poriadok SR Právnická fakulta UK 235 190.00VV 2010 (Máj) Spoločenské vedy zk-apvv-0607-10.pdf
APVV-0607-07 Pohyblivosť proteínov a katalýza Chemický ústav SAV 141 173.00
(4 253 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0607-07.pdf
APVV-0606-07 Výskum kalibračných a certifikačných metód pre bezkontaktné meranie teploty, emisivity a spektrálnych charakteristík Metrodat s.r.o. 266 945.00
(8 042 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0606-07.pdf
APVV-0605-12 Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248 172.00VV 2012 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0604-10 Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV 249 915.00VV 2010 (Máj) Spoločenské vedy zk-apvv-0604-10.pdf
APVV-0603-06 DNA analýza familiárnych foriem tauopatií na Slovensku Neuroimunologický ústav 258 248.00
(7 780 000 Sk)
VV 2006 Lekárske vedy zk-apvv-0603-06.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017