phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0599-07 Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky Ekonomický ústav SAV 103 067.00
(3 105 000 Sk)
VV 2007 Spoločenské vedy zk-apvv-0599-07.pdf
APVV-0598-10 Archeologická chronometria na Slovensku Filozofická fakulta UK 246 649.00VV 2010 (Máj) Humanitné vedy zk-apvv-0598-10.pdf
APVV-0598-07 Výskum povrchovo-chemických a agregačných vlastností energetických popolčekov s cieľom komplexného využitia ich zložiek Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 111 431.00
(3 357 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0598-07.pdf
APVV-0598-06 Psychický a molekulárny stres u detských onkologických pacientov v remisii Univerzita Komenského v Bratislave 31 467.00
(948 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0598-06.pdf
APVV-0597-07 Digitalizácia, modelovanie, analýza a využitie DMU veľkých objektov s podporou Reverzného inžinierstva a 3D laserového skenovania Žilinská univerzita v Žiline, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií 215 826.00
(6 502 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0597-07.pdf
APVV-0595-07 Vývoj nových kombinovaných metód vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie zameraných na charakterizáciu a analýzu environmentálnych biopolymérov Prírodovedecká fakulta UK 157 272.00
(4 738 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0595-07.pdf
APVV-0594-12 Interakcia človeka a dreva - humanizačný potenciál dreva v interiéri Fakulta architektúry STU 247 891.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0594-07 3D parametrické modelovanie a simulácia výrobných systémov na báze konceptu Digitálneho podniku Stredoeurópsky technologický inštitút, CEIT, s.r.o. 95 930.00
(2 890 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0594-07.pdf
APVV-0593-12 Vplyv zimnej údržby ciest na lesy v chránených územiach Národné lesnícke centrum 136 359.00VV 2012 Prírodné vedy -
APVV-0593-11 Nanoštruktúrne materiály pre senzoriku Elektrotechnický ústav SAV 245 164.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0593-11.pdf
APVV-0592-07 Nekonvenčné postupy separácie a molekulovaj charakterizácie zložiek komplexnych polymérových systémov Ústav polymérov SAV 85 275.00
(2 569 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0592-07.pdf
APVV-0591-07 Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska Ústav vedy a výskumu UMB 121 390.00
(3 657 000 Sk)
VV 2007 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0591-07.pdf
APVV-0590-10 Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno-biologickými a chromatografickými metódami Výskumný ústav potravinársky 249 887.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0590-10.pdf
APVV-0586-11 Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 246 658.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0586-11.pdf
APVV-0586-07 Enzybiotiká - molekulárny dizajn nových antibakteriálnych látok degradujúcich bunkovú stenu Gram-pozitívnych kokov Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 109 705.00
(3 305 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0586-07.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

Dátum poslednej zmeny: 21.11.2016