Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
DO7RP-0050-12 Detection of Watercourse Contamination in Developing Countries using Sensor Networks - Enlarged Ústav hydrológie SAV 32 440.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0047-12 Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather Žilinská univerzita v Žiline 19 404.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0042-12 Linked Open Data for environment protection in Smart Regions Slovenská agentúra životného prostredia 11 000.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0041-12 Emergency Responder Data Interoperability Network Ústav informatiky SAV 40 946.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0037-12 Rewiring the Streptomyces cell factory for cost-effective production of biomolecules Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 8 000.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0036-12 Global ATM security management Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied 10 290.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0031-12 LASERLAB-EUROPE - The integrated initiative of European Laser Infrastructures III Medzinárodné laserové centrum 3 553.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0030-12 Developmental neurotoxicity assessment of mixtures in children Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 903.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0029-12 Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 26 776.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0027-12 Welfare, Wealth and Work for Europe Ekonomická Univerzita v Bratislave 3 680.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0025-12 The Community Based Comprehensive Recovery Žilinská univerzita v Žiline 14 536.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0024-12 Simulators and Interfaces with Quantum Systems Fyzikálny ústav SAV 16 111.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0023-12 Employment 2025: How will multiple transitions affect the European labour market Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 58 827.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0022-12 Securing the spices and herbs commodity chains against deliberate, accidental or natural biological and chemical contamination Výskumný ústav potravinársky 21 541.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0018-12 Soft X-ray and neutron detection system based on compound semiconductors for hot plasma diagnostics + Development of superconducting conductors for DEMO Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied 62 494.00DO7RP (2012) - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

SK-skip_to_start