Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
DO7RP-0031-12 LASERLAB-EUROPE - The integrated initiative of European Laser Infrastructures III Medzinárodné laserové centrum 3 553.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0029-12 Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 26 776.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0025-12 The Community Based Comprehensive Recovery Žilinská univerzita v Žiline 12 430.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0024-12 Simulators and Interfaces with Quantum Systems Fyzikálny ústav SAV 16 111.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0023-12 Employment 2025: How will multiple transitions affect the European labour market Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 58 827.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0022-12 Securing the spices and herbs commodity chains against deliberate, accidental or natural biological and chemical contamination Výskumný ústav potravinársky 21 541.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0021-12 Experimental studies of plasma wall interactions by Laser Induced Plasma Technique Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 27 976.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0020-12 Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbine Elektrotechnický ústav SAV 12 644.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0018-12 Soft X-ray and neutron detection system based on compound semiconductors for hot plasma diagnostics + Development of superconducting conductors for DEMO Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied 62 494.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0017-12 Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement Univerzita sv. Cyrila a Metoda 45 761.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0016-12 Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria Národný ústav reumatických chorôb 42 609.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0014-12 Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 24 072.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0013-12 Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria USTAV MOLEKULARNEJ FYZIOLOGIE A GENETIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 4 915.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0012-12 Occupant Aware, Inteligent and Adpative Enterprises Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta 32 470.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0011-12 Operationalisation of natural capital and ecosystem services: from concepts to real-world applications Ústav krajinnej ekológie SAV 15 370.00DO7RP (2012) - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

SK-skip_to_start