Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-HU-0005-08 Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Pôdohospodárske vedy -
SK-HU-0003-08 Diskrétne párovacie a priraďovacie problémy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Prírodné vedy -
SK-HU-0001-08 Štúdium zloženia, štruktúry a vlastností komplexov Cu(II) a Fe(III) s fluorovanými biomolekulami v tuhej fáze a v roztokoch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Prírodné vedy -
SK-MAD-03206 Šľachtenie genotypov pšenice pre spoločné ciele EÚ Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-03006 Degradácia polymérnych a kovových bionáhrad Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-02906 Budapeštiansko-banskobystrická kolaborácia vo fenomenológii ultrarelativistických jadrových zrážok Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-02606 Štruktúrne fázové prechody v kvapalných kryštáloch dopovaných magnetickými nanočasticami Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-02506 Hodnotenie vodného režimu pôd v regiónoch Dunaja vo vzťahu k zabezpečenosti porastu vodou Ústav hydrológie SAV 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-02106 Štúdium huby Cryphonectria parasitica - pôvodcu poškodenia gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) a dubov (Quercus spp.) na Slovensku a v Maďarsku a možnosti využitia hypovirulentných kmeňov v biologickej ochrane Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-01706 Štúdium reznosti a kvality povrchov pri obrábaní tvrdých materiálov nástrojmi na báze PCNB a reznej keramiky Strojnícka fakulta, TU v Košiciach 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-01606 Návrh samoučiacich sa algoritmov pre adaptáciu systémov výpočtovej inteligencie Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-01506 Štúdium degradácie na laserom značených povrchoch ocelí Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-01406 Hybridné procesy na produkciu organických kyselín a ich esterov Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-00606 Ochrana nervového systému - štúdia na modeli globálnej ischémie mozgu Neurobiologický ústav SAV 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-00406 Vlastnosti roztokov komplexov Cu(II) a Fe(II) s terapeuticky účinnými ligandmi Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

SK-skip_to_start