phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Prostredníctvom tohto formulára nám môžete poslať svoje postrehy, pripomienky, požiadať o informácie v súvislosti s otvorenou výzvou alebo o všeobecné informácie.

* Povinné položky

Odoslaním vyplneného formulára súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam Agentúre na podporu výskumu a vývoja. Tieto údaje môžu byť použité na účely evidencie a vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.