phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
PP7RP-0034-10 Biology and control of vector-borne infections in Europe Ústav zoológie, SAV 3 076.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0035-07 Vehicle Status Information based Data Flow through V2V2I net Fakulta riadenia a informatiky ŽU 4 979.00
(150 000 Sk)
PP7RP 2007 - -
PP7RP-0035-09 Entanglement-enabled measurements and metrology Fyzikálny ústav, SAV 2 400.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0035-10 Systems Catalysis Chemický ústav, SAV 2 976.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0036-08 Production of humanic substances based on young coal for improvement and recultivation of contaminated soils EKOSUR 6 240.00
(188 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
PP7RP-0036-09 New Space Technologies Ústav experimentálnej fyziky, SAV 331.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0036-10 European Middleware Initiative Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 380.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0037-08 Secure Process-oriented Integrative Service Infrastructures for Networked Enterprises InterSoft, a.s. 4 647.00
(140 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
PP7RP-0037-10 Technology innovation of steel heat treatment Hutnícka fakulta TUKE 4 414.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0038-08 Semantic Email Project Ústav informatiky, SAV 5 941.00
(179 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
PP7RP-0038-09 Bees in Europe and the decline of honeybee colonies Ústav molekulárnej biológie, SAV 3 998.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0039-08 Networking Enterprises to eXtend Technologies and business Ústav informatiky, SAV 2 921.00
(88 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
PP7RP-0039-09 An architecture of file-less future IT infrastructures Ústav informatiky, SAV 2 246.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0039-10 MIcrosystem-based platfoRm for vAsCuLar trE Ústav polymérov, SAV 2 232.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0040-08 A community - based semantic interoperability service Ústav informatiky, SAV 2 190.00
(66 000 Sk)
PP7RP 2008 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

Dátum poslednej zmeny: 21.11.2016