phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zverejnená výzva VV 2010

Logo VV 2010Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 4. 2010, dátum ukončenia výzvy je 29. 6. 2010.

Etická konferencia

Agentúra na podporu výskumu a vývoja pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja zorganizovala 14. apríla 2010 v priestoroch MZ SR celoslovenskú konferenciu s názvom Ako eticky publikovať vo vede.

Nová výzva Slovensko – Slovinsko 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Slovinskej republiky na roky 2011 – 2012.

Nové zloženie Rady pre humanitné vedy

Včera, 15. apríla 2010, sa na svojom 1. zasadnutí zišli členovia Rady pre humanitné vedy v novom zložení a zvolili si spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Nové zloženie Rady pre spoločenské vedy

Dňa 15. apríla 2010 sa na svojom 1. zasadnutí zišli členovia Rady pre spoločenské vedy v novom zložení a zvolili si spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Nové zloženie Rady pre pôdohospodárske vedy

Včera, 14. apríla 2010, sa na svojom 1. zasadnutí zišli členovia Rady pre pôdohospodárske vedy v novom zložení a zvolili si spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

« 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 »