Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-14-0244 Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave 248 000.00VV 2014 Technické vedy zk-apvv-14-0244.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch