Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-14-0399 Nelineárne riadenie s obmedzeniami a odhad stavu mechatronických systémov pre vnorené platformy riadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave 249 912.00VV 2014 Technické vedy zk-apvv-14-0399.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch