phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Faktúry od roku 2012 sú zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.