phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

V súvislosti s delegovaním právomoci štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie uverejňujeme vzory splnomocnení.

Predkladatelia žiadostí, ktorí už doručili do agentúry splnomocnenia a tie sú stále platné, nemusia posielať nové splnomocnenia.