Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Ing. Mária Omastová, DrSc.


Funkcia
Členka Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko
Ústav polymérov SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45

 

mandát platný do: 15.3.2026 - 2. funkčné obdobie