Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

 

mandát platný do: 13.5.2027 - 2. funkčné obdobie