phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Výročná konferencia APVV za rok 2012

Dátum uskutočnenia: 11. 6. 2013
Čas uskutočnenia: 10:00
Miesto: Historická budova NR SR, Župné námestie 12, Bratislava

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu za rok 2012. Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.

Na úvod konferencie vystúpia štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Javorčík.

Pozvanie na konferenciu prijali predstavitelia zahraničných agentúr: President of the Austrian Science Fund Christoph Kratky, President of OTKA Board László P. Kollár, podpredseda GA ČR Ivan Netuka a podpredseda TA ČR Miroslav Janeček.

Z dôvodu zabezpečenia vstupu do historickej budovy NR SR je nutné sa na konferenciu prihlásiť zaslaním vyplnenej návratky na adresu vkapvv@apvv.sk alebo telefonicky na čísle 02 5720 4501.
Počet účastníkov konferencie je limitovaný. V prípade naplnenia kapacity budeme prihlásených informovať, že ich návratku už nemôžeme akceptovať.

Pre zabezpečenie plynulej registrácie je potrebné prísť na konferenciu v dostatočnom časovom predstihu.

Priložené dokumenty