Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe

European Alliance for Innovation
Odkaz na stránky EAI

6th International Conference of Plasma Medicine
6. Medzinárodná konferencia plazmovej medicíny


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev

  • DS 2016
    Dátum uzavretia: 30. 9. 2016
    Zostávajúci čas: 65 dní, 4 hodiny

  • DO7RP (2012)
    Dátum uzavretia: -
     


Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Zoznam uskutočnených podujatí.

Publikácia

Publikácia

Výročná správa 2015

Výročná správa za rok 2015


Aktuality

Zverejnená výzva DS 2016

Logo DS 2016Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 07. 2016, dátum ukončenia výzvy je 30. 09. 2016.

Zmena otváracích hodín podateľne

Agentúra oznamuje, že v mesiacoch júl a august 2016 bude podateľňa otvorená len v čase od 8:00 do 14:00 hod.

SK – BG 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK – BG 2013 vyhlásenej dňa 10. 05. 2013 agentúra zverejňuje dňa 06. 06. 2016 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Minister Peter Plavčan navštívil APVV

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan zavítal vo štvrtok dňa 12. mája na pôdu Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámenie sa s činnosťou tejto grantovej agentúry zriadenej pre realizáciu účelového financovania výskumu a vývoja na Slovensku.

VV 2015 – Informácia pre žiadateľov

Logo VV 2015

V súvislosti so zverejnením výsledkov hodnotenia projektov VV 2015 agentúra oznamuje, že:

Všetci žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu z výzvy VV 2015 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj hodnotiaca správa a úplné znenie anonymných posudkov, preto nie je potrebné osobitne podávať žiadosť o zaslanie posudkov.

Zodpovedných riešiteľov všetkých schválených projektov budú v krátkom čase kontaktovať projektoví manažéri agentúry.

VV 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Logo VV 2015

Podľa znenia verejnej výzvy VV 2015 vyhlásenej dňa 9. 9. 2015 agentúra zverejňuje dňa 10. 5. 2016 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

Archív aktualít


SK-skip_to_start