Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe

European Alliance for Innovation
Odkaz na stránky EAI


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev


Podujatia

Zoznam aktuálnych pripravovaných podujatí

Zoznam uskutočnených podujatí.


Aktuality

Výročná konferencia APVV 2015

APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu 2015, ktorá sa uskutoční 9. 9. 2015 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.

VV 2014 – Informácia pre žiadateľov

Logo VV 2014

V súvislosti so zverejnením výsledkov hodnotenia projektov VV 2014 agentúra oznamuje, že:

Všetci žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu z výzvy VV 2014 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj hodnotiaca správa a úplné znenie anonymných posudkov, preto nie je potrebné osobitne podávať žiadosť o zaslanie posudkov.

Zodpovedných riešiteľov všetkých schválených projektov budú v krátkom čase kontaktovať projektoví manažéri agentúry.

VV 2014 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Logo VV 2014

Podľa znenia verejnej výzvy VV 2014 vyhlásenej dňa 2. 9. 2014 agentúra zverejňuje dňa 13. 5. 2015 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

Archív aktualít


SK-skip_to_start