Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev


Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Zoznam uskutočnených podujatí.


Aktuality

Ponuka práce pre finančného manažéra projektov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o pracovnú pozíciu samostatný odborný referent – finančný manažér projektov.

SK – SRB 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

V súlade so znením verejnej výzvy SK – SRB 2013 vyhlásenej dňa 27. 05. 2013 agentúra podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje dňa 28. 01. 2015 rozhodnutia o žiadostiach na internetovej stránke agentúry v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

VV 2011, VV 2012 - Podávanie ročných správ

APVV oznamuje riešiteľom projektov podaných vo výzvach VV 2011 a VV 2012, že aktualizovaný systém na podávanie ročných správ je pripravený na použitie.
Príslušné dokumenty sú k dispozícii na stránkach uvedených výziev v záložke Formuláre a elektronický systém.

SK – HU 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK – HU 2013 vyhlásenej dňa 18. 03. 2013 agentúra zverejňuje dňa 05. 12. 2014 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Archív aktualít


SK-skip_to_start