Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev


Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Zoznam uskutočnených podujatí.


Aktuality

VV 2011, VV 2012 - Podávanie ročných správ

APVV oznamuje riešiteľom projektov podaných vo výzvach VV 2011 a VV 2012, že aktualizovaný systém na podávanie ročných správ je pripravený na použitie.
Príslušné dokumenty sú k dispozícii na stránkach uvedených výziev v záložke Formuláre a elektronický systém.

SK – HU 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK – HU 2013 vyhlásenej dňa 18. 03. 2013 agentúra zverejňuje dňa 05. 12. 2014 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Podpora Horizontu 2020 na Slovensku

Centrum vedecko-technických informácií SR zverejnilo novú stránku o rámcovom programe Európskej únie na financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020.

Minister Peter Pellegrini navštívil APVV

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 11. augusta 2014 navštívil Agentúru na podporu výskumu a vývoja. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámenie sa s činnosťou tejto grantovej agentúry zriadenej pre realizáciu účelového financovania výskumu a vývoja na Slovensku.
Predseda agentúry Jozef Masarik a riaditeľka agentúry Bibiána Remiarová predstavili súčasné postavenie a úlohy agentúry v systéme financovania vedy a výskumu na Slovensku. Na stretnutí sa diskutovalo aj o aktuálnych problémoch agentúry, najmä v oblasti jej financovania.

Archív aktualít


SK-skip_to_start