phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
Financovanie projektov VV2016
18.10.2017
APVV dostala finančné prostriedky na realizáciu projektov zo všeobecnej výzvy VV2016.
4.10.2017

Dňa 3. 10. 2017 sa pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej uskutočnila Výročná konferencia APVV 2017.

Zverejnená výzva VV 2017
3.10.2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 3. 10. 2017, dátum ukončenia výzvy je 4. 12. 2017.

19.9.2017

APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3. 10. 2017 pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

8.9.2017
Vzhľadom na meškanie vo financovaní projektov všeobecnej výzvy VV2016 a blížiacom sa termíne vyhlásenia všeobecnej výzvy VV2017 nám dovoľte podať nasledovné informácie.
14.6.2017
12. júna zasadalo predsedníctvo APVV. Popri bežnej agende sa sústredilo hlavne na finančné otázky a organizačné zmeny v Agentúre. Predsedníctvo prijalo informáciu, že do mesiaca budú uzavreté priebežné hodnotenia projektov zo všeobecných výziev 2014 a 2015, ako aj zmluvy na podporu projektov zo všeobecnej výzvy 2016. Predsedníctvo rozhodlo, že následne budú bežiace projekty ako aj nové projekty z VV 2016 financované v plnej výške odsúhlasenej odborovými radami. Financie budú poskytnuté v štandardnom termíne, tak ako aj v minulých rokoch.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 4. 12. 2017
Zostávajúci čas: 43 dní, 6 hodín
Dátum uzavretia: -
Zostávajúci čas:
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2017

 publikácia_2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2016