Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe

European Alliance for Innovation
Odkaz na stránky EAI


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev


Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Zoznam uskutočnených podujatí.

Výročná správa 2015

Výročná správa za rok 2015


Aktuality

Výročná správa o činnosti APVV za rok 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva Výročnú správu o činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2015. Nájdete v nej informácie tak o súčasných, ako aj o nových aktivitách APVV.

Nové programy APVV

Dňa 24. 02. 2016 schválila Vláda SR na svojom rokovaní 3 programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

SK – PL 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK-PL 2015 vyhlásenej dňa 30. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 25. 02. 2016 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

SK – PT 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK-PT 2015 vyhlásenej dňa 07. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 20. 01. 2016 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

SK – FR 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK-FR 2015 vyhlásenej dňa 16. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 15. 01. 2016 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Archív aktualít


SK-skip_to_start