Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe

European Alliance for Innovation
Odkaz na stránky EAI


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev

  • VV 2015
    Dátum uzavretia: 11. 11. 2015
    Zostávajúci čas: 28 dní, 7 hodín

  • DO7RP (2012)
    Dátum uzavretia: -
     


Podujatia

Zoznam aktuálnych pripravovaných podujatí

Zoznam uskutočnených podujatí.


Aktuality

SK – CN 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK-CN 2015 vyhlásenej dňa 30. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 06. 10. 2015 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Po Výročnej konferencii APVV 2015

Dňa 9. 9. 2015 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera uskutočnila výročná konferencia APVV.
Konferencie sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie Jaromír Pastorek.

Zverejnená výzva VV 2015

Logo VV 2015Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 09. 2015, dátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2015.

VV 2014 – Informácia pre žiadateľov

Logo VV 2014

V súvislosti so zverejnením výsledkov hodnotenia projektov VV 2014 agentúra oznamuje, že:

Všetci žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu z výzvy VV 2014 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj hodnotiaca správa a úplné znenie anonymných posudkov, preto nie je potrebné osobitne podávať žiadosť o zaslanie posudkov.

Zodpovedných riešiteľov všetkých schválených projektov budú v krátkom čase kontaktovať projektoví manažéri agentúry.

Archív aktualít


SK-skip_to_start