phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
8.3.2018
Touto cestou si dovoľujeme informovať záujemcov, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) v týchto dňoch pripravuje vyhlásenie otvorenej verejnej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ s označením PP H2020.
1.3.2018
Science Europe vydáva mesačného spravodajcu so správami a informáciami o svojich podujatiach, publikáciách a iných aktivitách.
1.3.2018

Agentúra oznamuje, že z dôvodu výmeny merača el. energie Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou na adrese Mýtna 23, Bratislava môžu byť dňa 2.3.2018 medzi 9:00 a 11:00 nedostupne informačné systémy a stránka agentúry.

23.2.2018
V nadväznosti na snahu a neustálu potrebu zvyšovania transparentnosti výberu hodnotiteľov posudzovania projektov financovaných prostredníctvom APVV, prebehol v agentúre dňa 14. 2. 2018 výber hodnotiteľov prostredníctvom vyvinutého informačného systému, za účasti notárky.
14.2.2018
Science Europe vydáva mesačného spravodajcu so správami a informáciami o svojich podujatiach, publikáciách a iných aktivitách.
Otvorenie vyhlásenej výzvy <BR>SK-CN-RD 2018
29.1.2018

V zmysle zverejnenia výzvy SK-CN-RD 2018 otvárame informačný systém na podávanie žiadostí.

Termín na podávanie žiadostí je z dôvodu štátnych sviatkov predĺžený do 03. 04. 2018.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 3. 4. 2018
Zostávajúci čas: 10 dní, 11 hodín
Dátum uzavretia: -
Zostávajúci čas:
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2017

 publikácia_2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2016