phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
Zmena na poste riaditeľa APVV
3.4.2017
Riaditeľom Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 01. 04. 2017 Mgr. Pavol Balžanka.
Nová výzva Slovensko – Francúzsko 2017
3.4.2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

Nová výzva Slovensko – Čína 2017
15.3.2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

SK-SRB 2016 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach
8.3.2017

Podľa znenia verejnej výzvy SK-SRB 2016 vyhlásenej dňa 05. 05. 2016 agentúra zverejňuje dňa 08. 03. 2017 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Zmena riaditeľa APVV
2.3.2017
Riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 01. 03. 2017 Ing. Bibiána Remiarová, PhD.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 15. 6. 2017
Zostávajúci čas: 51 dní, 3 hodiny
Dátum uzavretia: 15. 5. 2017
Zostávajúci čas: 20 dní, 3 hodiny
Dátum uzavretia: -
Zostávajúci čas:
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácie

 publikácia_2017

 publikácia_2016