phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
Publikácia 2017
16.2.2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva aj v tomto roku publikáciu o výsledkoch riešenia excelentných projektov s názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, vydané v roku 2017.
Touto publikáciou prezentujeme výber najúspešnejších ukončených a následne vyhodnotených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2011 (riešených v rokoch 2012 – 2016) vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

30.1.2017
Predseda agentúry a kancelária APVV sa ohradzujú voči manipulácií s faktami, ktoré odzneli v rozhlasových vystúpeniach pána doc. Bianchiho v týždni od 16. do 22.1.2017 na adresu APVV a jej predsedníctva.
DS 2016 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach
27.1.2017

Podľa znenia verejnej výzvy DS 2016 vyhlásenej dňa 15. 07. 2016 agentúra zverejňuje dňa 27. 01. 2017 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

27.1.2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja prijme do pracovného pomeru samostatného odborného referenta – projektového manažéra.

27.1.2017

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) zastupuje Slovensko v medzinárodnej mimovládnej organizácii Európska federácia národných inžinierskych zväzov (FEANI), ktorá ochraňuje a podporuje profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečuje lepšiu spoluprácu medzi inžinierskymi zväzmi, zabezpečuje výmenu informácií a dokumentácie, organizuje medzinárodné stretnutia a udeľuje titul európskeho inžiniera – „EUR ING“.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: -
Zostávajúci čas:
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácie

 publikácia_2017

 publikácia_2016