Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe

European Alliance for Innovation
Odkaz na stránky EAI

6th International Conference of Plasma Medicine
6. Medzinárodná konferencia plazmovej medicíny


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev

  • DS 2016
    Dátum uzavretia: 30. 9. 2016
    Zostávajúci čas: 32 dní, 15 hodín

  • DO7RP (2012)
    Dátum uzavretia: -
     


Podujatia

Zoznam aktuálnych pripravovaných podujatí

Zoznam uskutočnených podujatí.

Publikácia

Publikácia

Výročná správa 2015

Výročná správa za rok 2015


Aktuality

Informačný seminár k DS 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na informačný seminár k verejnej výzve APVV na riešenie spoločných projektov na roky 2017 – 2018 v rámci Programu na podporu projektov multilaterálnej vedeckotechnickej spolupráce krajín dunajského regiónu.

Výročná konferencia APVV 2016

APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. 9. 2016 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.

Ponuka práce – C# programátor

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcov o pracovnú pozíciu C# programátor.

Ponuka práce – PHP programátor

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcov o pracovnú pozíciu PHP programátor.

Zverejnená výzva DS 2016

Logo DS 2016Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 07. 2016, dátum ukončenia výzvy je 30. 09. 2016.

Zmena otváracích hodín podateľne

Agentúra oznamuje, že v mesiacoch júl a august 2016 bude podateľňa otvorená len v čase od 8:00 do 14:00 hod.

SK – BG 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK – BG 2013 vyhlásenej dňa 10. 05. 2013 agentúra zverejňuje dňa 06. 06. 2016 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Archív aktualít


SK-skip_to_start