phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
3.10.2016

Dnes 3. 10. 2016 bola spustená nová webová stránka Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorá dostala nový moderný dizajn a jej nový redakčný systém zabezpečuje pružnejšie dopĺňanie a aktualizáciu informácií práve pre vás.

Ako prebiehala výročná konferencia APVV
13.9.2016

Dňa 12. 9. 2016 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana uskutočnila výročná konferencia APVV.

Podklady z informačného seminára k DS 2016
13.9.2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja usporiadala informačný seminár k verejnej výzve APVV na riešenie spoločných projektov na roky 2017 – 2018 v rámci Programu na podporu projektov multilaterálnej vedeckotechnickej spolupráce krajín dunajského regiónu.

Zverejnená výzva VV 2016
12.9.2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 12. 09. 2016, dátum ukončenia výzvy je 15. 11. 2016.

5.8.2016

APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. 9. 2016 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 15. 11. 2016
Zostávajúci čas: 20 dní, 17 hodín
Dátum uzavretia: -
Zostávajúci čas:
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia

publikácia

Výročná správa 2015

Výročná správa 2015