phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
Vyhlásenie výzvy Slovensko – Izrael RD 2018
18.4.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Dátum vyhlásenia výzvy je 18. 04. 2018,
dátum ukončenia výzvy je 18. 06. 2018.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Portugalsko 2018
17.4.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 17. 04. 2018,
dátum ukončenia výzvy je 18. 06. 2018.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Kórea 2018
11.4.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike (Južná Kórea).

Dátum vyhlásenia výzvy je 11. 04. 2018, dátum ukončenia výzvy je 11. 06. 2018.

5.4.2018
Science Europe vydáva mesačného spravodajcu so správami a informáciami o svojich podujatiach, publikáciách a iných aktivitách.
Uzavretie verejnej výzvy DO7RP (2012)
3.4.2018
Predsedníctvo agentúry uznesením zo dňa 27. 2. 2018 rozhodlo o uzatvorení výzvy DO7RP (2012) ku dňu 30. 3. 2018. Zmluvy, ktoré už boli so žiadateľmi podpísané, budú pokračovať v režime v zmysle zazmluvnených podmienok.
Vyhlásenie výzvy PP H2020
29.3.2018
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 18. 6. 2018
Zostávajúci čas: 59 dní, 14 hodín
Dátum uzavretia: 18. 6. 2018
Zostávajúci čas: 59 dní, 14 hodín
Dátum uzavretia: 11. 6. 2018
Zostávajúci čas: 52 dní, 14 hodín
Dátum uzavretia: 31. 10. 2018
Zostávajúci čas: 194 dní, 15 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2017

 publikácia_2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2016