Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev


Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Zoznam uskutočnených podujatí.


Aktuality

Informácia pre žiadateľov v rámci bilaterálnych výziev SK-UA 2013 a SK-BG 2013

APVV na základe informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje žiadateľom, že realizácia spoločných projektov bilaterálnych výziev SK-UA 2013 a SK-BG 2013 sa neuskutoční z dôvodu nepotvrdenia zabezpečenia financovania tejto spolupráce partnerskou stranou.

Nová výzva Slovensko – Francúzsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

Nová výzva Slovensko – Portugalsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike.

Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Minister diskutoval o nastavení financovania vedy

Profesor Jozef Masarik, predseda predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja v diskusii s ministrom apeloval na jasnú identifikáciu najlepších výskumných univerzít na Slovensku a nastavenie financovania na ich rozvoj.

Archív aktualít


SK-skip_to_start