Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe

European Alliance for Innovation
Odkaz na stránky EAI


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev


Podujatia

Zoznam aktuálnych pripravovaných podujatí

Zoznam uskutočnených podujatí.


Aktuality

VV 2014 – Informácia pre žiadateľov

Logo VV 2014

V súvislosti so zverejnením výsledkov hodnotenia projektov VV 2014 agentúra oznamuje, že:

Všetci žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu z výzvy VV 2014 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj hodnotiaca správa a úplné znenie anonymných posudkov, preto nie je potrebné osobitne podávať žiadosť o zaslanie posudkov.

Zodpovedných riešiteľov všetkých schválených projektov budú v krátkom čase kontaktovať projektoví manažéri agentúry.

VV 2014 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Logo VV 2014

Podľa znenia verejnej výzvy VV 2014 vyhlásenej dňa 2. 9. 2014 agentúra zverejňuje dňa 13. 5. 2015 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

Informácia pre žiadateľov v rámci bilaterálnych výziev SK-UA 2013 a SK-BG 2013

APVV na základe informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje žiadateľom, že realizácia spoločných projektov bilaterálnych výziev SK-UA 2013 a SK-BG 2013 sa neuskutoční z dôvodu nepotvrdenia zabezpečenia financovania tejto spolupráce partnerskou stranou.

Archív aktualít


SK-skip_to_start