Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev

  • VV 2014
    Dátum uzavretia: 14. 11. 2014
    Zostávajúci čas: 56 dní, 11 hodín

  • DO7RP (2012)
    Dátum uzavretia: -
     


Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Zoznam uskutočnených podujatí.


Aktuality

Zverejnená výzva VV 2014

Logo VV 2014Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 02. 09. 2014, dátum ukončenia výzvy je 14. 11. 2014.

Minister Peter Pellegrini navštívil APVV

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok 11. augusta 2014 navštívil Agentúru na podporu výskumu a vývoja. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámenie sa s činnosťou tejto grantovej agentúry zriadenej pre realizáciu účelového financovania výskumu a vývoja na Slovensku.
Predseda agentúry Jozef Masarik a riaditeľka agentúry Bibiána Remiarová predstavili súčasné postavenie a úlohy agentúry v systéme financovania vedy a výskumu na Slovensku. Na stretnutí sa diskutovalo aj o aktuálnych problémoch agentúry, najmä v oblasti jej financovania.

Nové zloženie Rady agentúry pre humanitné vedy

Včera, 29. apríla 2014, sa na svojom 1. zasadnutí zišli členovia Rady pre humanitné vedy v novom zložení a zvolili si spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Nové zloženie Rady agentúry pre lekárske vedy

Dňa 28. apríla 2014 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Rady pre lekárske vedy v novom zložení. Jej členovia si spomedzi seba zvolili predsedu a podpredsedu rady.

Nové zloženie Rady agentúry pre pôdohospodárske vedy

Dnes, 23. apríla 2014, sa na svojom 1. zasadnutí zišli členovia Rady pre pôdohospodárske vedy v novom zložení a zvolili si spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Archív aktualít


SK-skip_to_start