Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe


Elektronické služby

Bližšie informácie o elektronických službách.


Otvorené výzvy

Zoznam aktuálne otvorených výziev


Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Zoznam uskutočnených podujatí.


Aktuality

Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Minister diskutoval o nastavení financovania vedy

Profesor Jozef Masarik, predseda predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja v diskusii s ministrom apeloval na jasnú identifikáciu najlepších výskumných univerzít na Slovensku a nastavenie financovania na ich rozvoj.

Európsky program na podporu výskumu a vývoja – Horizont 2020

Kolektív autorov pod vedením R. Delinu pripravil publikáciu poskytujúcu celkové základné informácie o programe Horizont 2020 ako aj praktickú príručku pre žiadateľov.

SK – SRB 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

V súlade so znením verejnej výzvy SK – SRB 2013 vyhlásenej dňa 27. 05. 2013 agentúra podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje dňa 28. 01. 2015 rozhodnutia o žiadostiach na internetovej stránke agentúry v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

Archív aktualít


SK-skip_to_start