phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
25.4.2018

Predsedníctvo APVV na zasadnutí dňa 24. 4. 2018 schválilo výnimku zo schválenej výzvy VV2017

25.4.2018
Predsedníctvo APVV na zasadnutí dňa 24. 4. 2018 schválilo uznesenie ku konfliktu záujmov
Vyhlásenie výzvy Slovensko – Izrael RD 2018
18.4.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Dátum vyhlásenia výzvy je  18. 4. 2018,
dátum ukončenia  výzvy je  18. 6. 2018.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Portugalsko 2018
17.4.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  17. 4. 2018,
dátum ukončenia  výzvy je  18. 6. 2018.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Kórea 2018
11.4.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike (Južná Kórea).

Dátum vyhlásenia výzvy je  11. 4. 2018,
dátum ukončenia  výzvy je  11. 6. 2018.

5.4.2018
Science Europe vydáva mesačného spravodajcu so správami a informáciami o svojich podujatiach, publikáciách a iných aktivitách.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Zoznam aktuálne otvorených výziev
Dátum uzavretia: 18. 6. 2018
Zostávajúci čas: 52 dní, 20 hodín
Dátum uzavretia: 18. 6. 2018
Zostávajúci čas: 52 dní, 20 hodín
Dátum uzavretia: 11. 6. 2018
Zostávajúci čas: 45 dní, 20 hodín
Dátum uzavretia: 31. 10. 2018
Zostávajúci čas: 187 dní, 21 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2017

 publikácia_2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2016