Navigačná cesta

Úvodná stránkaGrantové schémyVšeobecné výzvy › VV 2005


Služby k tejto stránke


VV 2005

Výzva na podávanie projektov v roku 2005
Stav: Uzavretá
Dátum otvorenia:
Dátum a čas uzavretia: 31. 8. 2005, 12:00

Menu výzvy (aktuálne zobrazená položka - Formuláre a elektronický systém)

Formuláre a dokumenty

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

Podľa znenia zmluvy je riešiteľ APVV projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára "Výstupy a prínosy projektu". Správu za predchádzajúci rok je potrebné doručiť agentúre elektronicky na e-mail projektového manažéra a poštou do 31. marca. Je potrebné zaslať aj publikácie, príp. iné výstupy v tlačenej forme.

Termín vypracovania tejto správy súvisí s termínom ukončenia riešenia projektu. Ak riešenie projektu skončilo napr. v roku 2006 v termíne skoršom ako 31.12., do správy za rok 2007 zahrňte aj výsledky, ktoré vznikli v období od skončenia projektu do konca roka 2007. V tom prípade uveďte do nadpisu celé monitorované obdobie – napr. 1.8.2006 - 31.12.2007, ak projekt skončil 31.7.2006.

SK-skip_to_start