Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2005
Výzva na podávanie projektov v roku 2005

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje v zmysle zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja výzvu na podávanie žiadostí o podporu projektov výskumu a vývoja za rok 2005. Podporované individuálne projekty budú mať začiatok riešenia od 1. marca 2006 s termínom ukončenia najneskôr 28. februára 2009.