phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Spoločné zasadnutie

V súvislosti s ukončením programov, v ktorých agentúra vyhlasovala výzvy do roku 2010 sa dňa 4. 4. 2011 uskutoční Spoločné hodnotiace zasadnutie predsedníctva agentúry s radami programov.

EUROSTARS – uzatvorenie výzvy

Predsedníctvo agentúry uznesením zo dňa 14. 3. 2011 uzatvára verejnú výzvu EUROSTARS vyhlásenú 14. 11. 2008.

DO7RP – dočasné pozastavenie predkladania žiadostí k 14. 3. 2011

Predsedníctvo agentúry uznesením zo dňa 14. 3. 2011 dočasne pozastavuje predkladanie žiadostí vo výzve DO7RP.

Dočasné pozastavenie predkladania žiadostí vo výzve DO7RP

Agentúra na podporu výskumu a vývoja z technických dôvodov dočasne pozastavuje predkladanie žiadostí vo výzve DO7RP.

Informácia k programom APVV

V súlade s uznesením vlády SR č. 216 z 8. marca 2006 o programe LPP a s uznesením vlády SR č. 318 zo 4. apríla 2007 o programoch VMSP, SUSPP, VVCE a  PP7RP agentúra oznamuje, že tieto programy boli ukončené v roku 2010, a preto ďalšie výzvy v rámci týchto programov už neotvorí.

APVV hodnotila všeobecnú výzvu VV 2010

Logo VV 2010

Dňa 28. 2. 2011 sa uskutočnilo stretnutie Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja s predstaviteľmi odborových rád a poradných orgánov. Predmetom stretnutia bola analýza hodnotiaceho procesu všeobecnej výzvy VV 2010 s cieľom skvalitnenia hodnotenia výskumných projektov a zvýšenia objektívnosti tohto procesu.

« 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 »