phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Informácia o výzve Slovensko – Maďarsko 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje žiadateľom, ktorí podali návrh projektu v rámci bilaterálnej výzvy SK-HU 2010, že z dôvodu reštrukturalizácie systému podpory vedecko-technickej spolupráce na maďarskej strane a po dohode s maďarským partnerom sa MŠVVŠ SR rozhodlo zrušiť Verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Maďarskej republiky na roky 2011 – 2012, ktorá bola vyhlásená APVV 7. 6. 2010 a uzavretá 6. 8. 2010.

VMSP 2009-II – Usmernenie k hospodáreniu s poskytnutými finančnými prostriedkami

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila usmernenie k hospodáreniu s poskytnutými finančnými prostriedkami v rámci programu VMSP 2009-II. Príslušné dokumenty sú k dispozícii na stránke výzvy.

VV 2010 – Usmernenie k hospodáreniu s poskytnutými finančnými prostriedkami

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila usmernenie k hospodáreniu s poskytnutými finančnými prostriedkami v rámci VV 2010 (Máj). Príslušné dokumenty sú k dispozícii na stránke výzvy.

Konferencia 10 rokov APVV v európskom výskumnom priestore

APVV a Zastúpenie EK na Slovensku Vás pozývajú na konferenciu pri príležitosti 10. výročia vzniku agentúry, ktorá sa uskutoční pod záštitou a za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu.

Pozvanie na konferenciu prijali podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič a komisárka EÚ pre vedu, inovácie a výskum Máire Geoghegan-Quinn.

Financovanie projektov VV 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja začala s financovaním projektov podporených v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách vedy a techniky – VV 2010 (Máj).

Otvorenie výzvy DO7RP (2011)

Logo DO7RPAgentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. vyhlasuje v roku 2011 otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o dofinancovanie podporených projektov 7. RP EÚ – DO7RP (2011).
Elektronická služba podávania žiadostí o dofinancovanie projektu 7RP je dostupná od 9. júna 2011.

« 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 »