Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Oznámenie k verejnej výzve SK-SRB 2023

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2023, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov. Agentúra po dohode s partnerskou stranou pristúpi k posunutiu začiatku riešenia projektov z 01.01.2024 na 01.04.2024, pričom koniec riešenia projektov ostane nezmenný.

Predsedníctvo APVV

Predsedníctvo APVV zložené z významných slovenských vedcov a výskumníkov si na svojom zasadnutí dňa 11.01.2024 opätovne zvolilo za svojho predsedu Dr. Ing. Roberta Mistríka a za podpredsedu Dr. h. c. Ing. Petra Fodreka, PhD., hosť. prof. V zmysle platného Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Úprava otváracích hodín podateľne v pondelok dňa 15.01.2024

Podateľňa bude dňa 15.01.2024 pre verejnosť otvorená v skrátenom režime od 9:00 do 12:00 hod. z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sociálnych zariadení.

Úprava otváracích hodín podateľne v dňoch 09.-11.01.2024

Podateľňa bude v dňoch od 09.01. do 11.01.2024 pre verejnosť otvorená v skrátenom režime od 9:00 do 12:00 hod. z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sociálnych zariadení.

Plánovaná výzva pre mladých vedeckých pracovníkov

Vzhľadom na prebiehajúci proces prípravy pilotnej výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov hodnotenej medzinárodnými expertnými panelmi plánuje APVV vyhlásiť túto výzvu začiatkom roku 2024 (viac informácií tu).

SK-PL 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 20.12.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-PL 2023.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »