phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Seminár Právne aspekty projektov 7. RP

Seminár je zameraný na práva k duševnému vlastníctvu a zmluvné vzťahy súvisiace s prípravou a realizáciou projektov 7. RP.

Podpora výskumu a vývoja v malých podnikoch v štúdiu TA3

Až 100 tisíc eur môžu získať začínajúci podnikatelia od APVV. Táto pomoc je určená najmä malým podnikom, ktoré vznikli po roku 2005 a podnikajú na území Slovenska. O podmienkach získania podpory hovoril 11. novembra 2009 v štúdiu TA3 predseda Rady programu VMSP Jozef Šesták a riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja Ján Šedivý.

Nové Predsedníctvo APVV od roku 2009

Predsedníctvo APVV sa včera stretlo už v novom zložení. Desiati noví členovia, menovaní vládou SR s účinnosťou od 26. 10. 2009, si z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR prevzali dekréty a oboznámili sa so súčasným stavom a aktivitami agentúry.

Informačné dni APVV

Informačné dni v Bratislave, Košiciach a Žiline sú zamerané na aktuálnu výzvu VMSP 2009-II a na finančné riadenie projektov APVV.

Osvedčenie o spôsobilosti pre výkon výskumu a vývoja

Informácie o spôsobe predkladania žiadostí podľa výnosu MŠ SR o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja a systém na elektronické podávanie žiadostí na hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum.

Zverejnená výzva v rámci programu VMSP zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov – VMSP 2009-II

Logo VMSP 2009-IIAgentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)" zameranú na podporu start-up a spin-off podnikov.
Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 9. 2009, dátum ukončenia výzvy je 30. 11. 2009.

« 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 »