Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-S-0009-07 Overenie možností výroby vysokopohltivých protihlukových prvkov z recyklovaných autoplášťov metódou railor - made. VÚSAPL, a.s. Nitra 11 020.00
(332 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0007-07 Predvýskumné overenie možností hodnotenia antimiktrobiálnych vlastností polymérnych látok a substancií VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. Žilina 15 335.00
(462 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0006-07 Ekologicky efektívne procesy povrchových úprav pre dosiahnutie vysokej pridanej hodnoty textílií z prírodných vlákien Výskumný ústav textilnej chémie - CHEMITEX s.r.o. 16 596.00
(500 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0005-07 Analýza informačného fondu a vytvorenie nástrojov na jeho sprístupnenie pre výskum, školy a pracovníkov drevospracujúceho priemyslu Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. 16 596.00
(500 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0003-07 Výskum prírodných aditív zlepšujúcich kvalitatívne vlastnosti drevných peliet BIOMASA, združenie právnických osôb 16 331.00
(492 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0001-07 Štúdia technickej realizovatelnosti výskumu a vývoja technológie na výrobu \"bioetanolu\" z biomasy. Exica, s. r. o. 10 456.00
(315 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-P-0170-09 Zvýšenie biologickej hodnoty džemov a ovocných nátierok Riso-R, s.r.o. 175 316.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0170-09.pdf
VMSP-P-0168-09 Optimalizácia recyklačných výrobných liniek aplikovaním nekonvenčných metód riadenia MAT - obaly, s.r.o. 199 648.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0168-09.pdf
VMSP-P-0164-09 Vývoj parkovacích a platobných terminálov tretej generácie VILLA PRO s.r.o. 120 132.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0164-09.pdf
VMSP-P-0161-09 Odolný riadiaci systém pre prácu vo vysokotlakových a vysokoteplotných podmienkach EkoWatt, s.r.o. 199 268.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0161-09.pdf
VMSP-P-0159-09 Vývoj nových prostriedkov pre kontrolu početnosti populácií lykožrúta smrekového DIVAX, spol. s r.o. 178 002.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0159-09.pdf
VMSP-P-0155-09 Merací systém pre spojkové obloženia MicroStep-HDO s r.o. 172 823.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0155-09.pdf
VMSP-P-0154-09 Optimalizácia výroby a stabilizácie funkčných cerálnych nápojov KKV Union 195 970.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0154-09.pdf
VMSP-P-0153-09 Vývoj panelu z hliníkovej peny pre stropné chladenie a stenové vykurovanie Ústav materiálov a mechaniky strojov, Slovenská akadémia vied 188 148.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0153-09.pdf
VMSP-P-0149-09 Inovované olejové výrobky ABE Projekt, s.r.o. 144 255.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0149-09.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »