Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Bielorusko RD 2019

Slovensko – Bielorusko RD 2019
Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a Bieloruskej republike

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technologickej spolupráci, podpísanou 27. apríla 2017 a v súlade s čl. 4 odseku 1 Protokolu pracovnej schôdze predsedu Štátneho výboru pre vedu a techniku Bieloruskej republiky, Shumilina AG so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky O. Nachtmannovou, vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných vedeckých projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bieloruskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 8. 1. 2019, dátum ukončenia výzvy je 8. 3. 2019. 

Bieloruské znenie výzvy

Podklady k výzve

Žiadosť časť RD-A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.

Žiadosť časť RD-F žiadosti – Vecný zámer projektu – formuláre [STIAHNUŤ A VYPLNIŤ]

Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.
Odpovede sú zasielané v poradí v akom boli otázky doručené prostredníctvom kontaktného formulára. Agentúra odpovedá na otázky doručené najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom a časom uzavretia výzvy.