Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

VV 2023 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 24. 05. 2024 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2023.

SK-CN 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 15.05.2024 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-CN 2023.

Zomrela dlhoročná členka Rady MVTS

Vo štvrtok 9. mája 2024 vo veku 62 rokov nás navždy opustila dlhoročná členka Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS) a významná vedecká pracovníčka Ing. Mária Omastová, DrSc.

Najčastejšie nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov v roku 2023

Agentúra zverejňuje pre riešiteľov projektov prehľad najčastejších nedostatkov pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami v roku 2023.

Zmena vo výzve SK-PL 2023

Agentúra dňa 02.04.2024 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-PL 2023 platné od 01.04.2024. Zmena sa týka časti 3  Oprávnené náklady.

SK-SRB 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 27.03.2024 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2023.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »