phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

SK-AT 2020 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 30.03.2021 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-AT 2020.

Oznámenie k predlžovaniu riešenia projektov VV 2016 a VV 2017

Pri riešiteľoch projektov v rámci verejných výziev VV 2016 a VV 2017, ktorí si predĺžia dobu riešenia projektov v nadväznosti na situáciu s COVID-19, neplatí počas tejto doby podmienka oprávnenosti jednej fyzickej osoby – zodpovedného riešiteľa byť v rámci grantovej schémy všeobecných výziev len v jednom projekte súčasne.

Informácia k verejnej výzve VV 2016

Agentúra oznamuje, že na základe súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR je možné, na základe žiadosti, predĺžiť lehotu na riešenie projektov Verejnej výzvy VV 2016, ktoré mali ukončiť riešenie do 30. júna 2021. Predĺženie lehoty riešenia projektov je možné o maximálne 6 mesiacov z dôvodu pandémie koronavírusu. Pre ďalšie informácie je potrebné kontaktovať projektových manažérov jednotlivých projektov.

Výzva – otvorene o otvorenom vládnutí

Dávame do pozornosti iniciatívu – „Otvorene o otvorenom vládnutí: Podeľte sa s nami o Váš príbeh o otváraní vládnutia na Slovensku!“

Zmena v zasielaní ročných správ projektov PP-COVID 2020

APVV informuje, že termín na predkladanie ročných správ projektov PP-COVID 2020 ostáva nezmenený, t.j. do 06.04.2021. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie ročnej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu ročných a záverečných správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať na APVV.
APVV sa rozhodla prijať uvedené opatrenie a neposúvať termín na predloženie ročných správ, nakoľko by to malo za následok aj posun termínov na vyplácanie finančných prostriedkov pre bežiace projekty v roku 2021.

Predĺženie opatrení proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej až do 31.3.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »