Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

PP MSCA PF 2022 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 09.09.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP MSCA PF 2022.

Informácia k verejnej výzve VV 2021

Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2021 o vydaní usmernenia k čerpaniu finančných prostriedkov po 01.08.

SK-CZ-RD 2021 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 30.06.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-CZ-RD 2021 a zároveň oznamuje, že na základe dohody zmiešanej komisie a rozhodnutia Predsedníctva agentúry došlo k navýšeniu alokovaných finančných prostriedkov pre danú výzvu o 725 000 Eur, celková suma pridelených finančných prostriedkov predstavuje teda 1 425 000 Eur.

Oznámenie k termínu zverejnenia rozhodnutí vo verejnej výzve SK-CZ-RD 2021

Informujeme žiadateľov, že po dohode s českým partnerom budú rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí finančných prostriedkov v rámci bilaterálnej vedeckej výzvy SK-CZ-RD 2021 zverejnené dňa 30.júna 2022.

Oznámenie k verejnej výzve SK-UA 2021

Zmena Záväzných podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-UA 2021

Vyhlásenie výzvy PP MSCA PF 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“
s označením PP MSCA PF 2022.

Dátum vyhlásenia výzvy 1.6.2022, dátum ukončenia výzvy je 1.8.2022 o 12:00h.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »