phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Obmedzenie prevádzky APVV

V piatok 10. júla 2020 bude budova agentúry zatvorená z dôvodu plánovanej odstávky vody. Zamestnanci budú pracovať z domu a všetky informačné systémy, webová stránka a e-mailová pošta budú dostupné.

Zmena otváracích hodín podateľne

Agentúra oznamuje, že v mesiacoch júl a august 2020 bude podateľňa otvorená v čase od 9:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

Výzva zo Srbska pre zahraničných hodnotiteľov

Vedecký fond Srbskej republiky, štátna inštitúcia poskytujúca granty výskumným pracovníkom v Srbsku, hľadá medzinárodných expertov.
Bližšie informácie ako aj možnosti prihlásenia sú v prílohe.

Oznámenie k bilaterálnym a multilaterálnym výzvam

Oznamujeme riešiteľom projektov v rámci bilaterálnych (SK-FR 2019, SK-BY RD 2019, SK-CN RD 2018, SK-IL RD 2018, SK-PL 2018, SK-PT 2018 a SK-SRB 2018) a multilaterálnych výziev (DS 2019) ...

Odporúčania k bežiacim projektom v súvislosti s COVID-19

Agentúra vydáva odporúčania v súvislosti s COVID-19.

Informácia k vyhlásenej výzve PP-COVID 2020

Informujeme všetkých žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo výzve PP-COVID 2020, že žiadosti je možné podávať vo všetkých skupinách odborov vedy a techniky ...

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »