phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Iniciatíva Európskej komisie reagujúca na pandémiu COVID-19

Dávame do pozornosti ďalšiu iniciatívu Európskej komisie reagujúcu na pandémiu COVID-19.

Zomrel profesor Štefan Mihina, podpredseda Predsedníctva APVV

vysokoškolský učiteľ, vedec, výrazná osobnosť slovenského a medzinárodného agrárneho sektora

Zmena v zasielaní monitorovacích správ

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie monitorovacích správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.03.2021. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie monitorovacích správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie monitorovacej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu monitorovacích správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať do APVV.

Pripravovaná bilaterálna spolupráca

Agentúra týmto informuje, že v druhom kvartáli roku 2021 plánuje vyhlásiť výskumnú bilaterálnu výzvu s Ruskou federáciou a bilaterálne výzvy s Čínskou ľudovou republikou,  Čínskou republikou (Taiwan), Poľskou republikou, Srbskou republikou a Ukrajinou. Jednotlivé výzvy budú vyhlásené po ukončení rokovaní s jednotlivými partnerskými krajinami.

Predĺženie opatrení proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej až do 28.2.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

Predĺženie opatrení proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej až do 7.2.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »