Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Bulharsko 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bulharskej republike. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 10. 2023, dátum ukončenia výzvy je 12. 01. 2024.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Čína 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 10. 2023, dátum ukončenia výzvy je 11. 12. 2023.

Zmeny vo VV 2023 a plánovaná pilotná panelová výzva

APVV pri vyhlásení verejnej výzvy VV 2023 informuje o zmenách v podávaní a hodnotení žiadostí ako aj o možnosti vyhlásenia pilotnej verejnej výzvy, ktorá by bola hodnotená medzinárodnými expertnými panelmi.

Zverejnená výzva VV 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 25. 9. 2023, dátum ukončenia výzvy je 27. 11. 2023.

DS-FR 2022 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 29.06.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy DS-FR 2022.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Izrael RD 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Dátum vyhlásenia výzvy je 29.06.2023, dátum ukončenia výzvy je 07.09.2023.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »