Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Úprava otváracích hodín podateľne v dňoch 09.-11.01.2024

Podateľňa bude v dňoch od 09.01. do 11.01.2024 pre verejnosť otvorená v skrátenom režime od 9:00 do 12:00 hod. z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sociálnych zariadení.

Plánovaná výzva pre mladých vedeckých pracovníkov

Vzhľadom na prebiehajúci proces prípravy pilotnej výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov hodnotenej medzinárodnými expertnými panelmi plánuje APVV vyhlásiť túto výzvu začiatkom roku 2024 (viac informácií tu).

SK-PL 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 20.12.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-PL 2023.

Hromadné čerpanie dovoleniek

V dňoch 22.12. 2023 až 27.12.2023 je agentúra zatvorená a zamestnanci si hromadne čerpajú dovolenky za účelom zníženia spotreby energií v budove APVV. Zamestnanci agentúry Vám budú opäť k dispozícii od 28.12.2023.

Úprava otváracích hodín podateľne

Podateľňa bude medzi sviatkami v dňoch 28.12.2023 a 29.12.2023 pre verejnosť otvorená v skrátenom režime od 9:00 do 12:00 hod. Týmto nie je ovplyvnené zasielanie zásielok cez poštový úrad.

Oznámenie k verejnej výzve SK-SRB 2023

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2023, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov. Agentúra po dohode s partnerskou stranou pristúpi k posunutiu začiatku riešenia projektov z 01.01.2024 na 01.03.2024, pričom koniec riešenia projektov ostane nezmenný.

K posunutiu termínov došlo z dôvodu nedodržania vzájomne dohodnutého harmonogramu na srbskej strane. Agentúra má k dnešnému dňu splnené všetky úlohy, ktoré jej zo znenia výzvy vyplývajú, vrátane hodnotiaceho procesu na slovenskej strane, v stanovenom termíne. Momentálne sa čaká na výsledky hodnotiaceho procesu na partnerskej strane a na výsledky zasadnutia zmiešanej slovensko-srbskej komisie.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »