phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k monitorovacím správam

APVV informuje prijímateľov, že v priebehu roka 2021 bola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykonaná kontrola prideľovania finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj.

Zmena v zasielaní monitorovacích správ

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie monitorovacích správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.03.2022. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie monitorovacích správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie monitorovacej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu monitorovacích správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať do APVV.

SK-RU RD 2021 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 31.01.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-RU RD 2021.

SK-CN 2021 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 27.01.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-CN 2021.

SK-UA 2021 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 26.01.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-UA 2021.

Nové Predsedníctvo APVV

Predsedníctvo APVV sa stretlo dňa 18.01.2022 už v novom zložení. Noví členovia boli menovaní vládou SR s účinnosťou od 09.12.2021.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »